calendar

Kalender

PiiA Summit

Välkommen till PiiA Summit 2017 den 11 oktober i Västerås, samlingspunkten för intressenter inom svensk processindustri. Under konferensen diskuteras best-practice lösningar kopplade till digitalisering och automation av Sveriges största produktionsapparat – processindustrin!

Mer information och anmälan >>

Konferensen arrangeras av PiiA:s grundande miljöer.
PiiA
Kategori
Plats
OrtVästerås
När2017-10-11