Affärsutvecklingscheck för internationalisering

23 augusti
Affärsutvecklingschecken gör det lättare för ditt företag att snabbare nå nya internationella marknader eller bredda din internationella marknad ytterligare. Checken ska bidra till en hållbar tillväxt i ditt företag.
Vem kan söka?
  • Företag med en befintlig produkt/tjänst som ska internationaliseras
  • Företag med behov av att ta in extern kompetens för er internationalisering
  • Företag med 2- 49 anställda
  • Företag med minst tre miljoner kronor i omsättning? (Gäller senaste årsbokslut)
Vad kan jag använda checken till?
Köp av extern tjänst för att
  • Ta fram en strategi för internationalisering
  • Göra marknadsundersökningar
  • Söka leverantörer/samarbetspartners på nya marknader, ej direktförsäljning
  • Utbilda er inför en internationalisering
  • Utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning, patent och varumärken
  • Produktanpassning/ marknadsanpassning av t.ex. design, CE-märkning eller produktsäkerhet
Ditt företag kan söka 50 000 -250 000 kronor i stöd och ska själv stå för minst 50 % av finansieringen.
Deadline intresseanmälan
Den 31 augusti 2017.
För mer info kontakta
Carina Lahall
Almi Mälardalen/Enterprise Europe Network
Telefon 076-147 48 90
eller
Catrin Berglöw
Region Västmanland
Telefon 021-481 82 77
Filer
#inlineditbutton