Affärsutvecklingscheck för internationalisering

2017-08-23
Affärsutvecklingschecken gör det lättare för ditt företag att snabbare nå nya internationella marknader eller bredda din internationella marknad ytterligare. Checken ska bidra till en hållbar tillväxt i ditt företag.
Vem kan söka?
  • Företag med en befintlig produkt/tjänst som ska internationaliseras
  • Företag med behov av att ta in extern kompetens för er internationalisering
  • Företag med 2- 49 anställda
  • Företag med minst tre miljoner kronor i omsättning? (Gäller senaste årsbokslut)
Vad kan jag använda checken till?
Köp av extern tjänst för att
  • Ta fram en strategi för internationalisering
  • Göra marknadsundersökningar
  • Söka leverantörer/samarbetspartners på nya marknader, ej direktförsäljning
  • Utbilda er inför en internationalisering
  • Utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning, patent och varumärken
  • Produktanpassning/ marknadsanpassning av t.ex. design, CE-märkning eller produktsäkerhet
Ditt företag kan söka 50 000 -250 000 kronor i stöd och ska själv stå för minst 50 % av finansieringen.
Deadline intresseanmälan
Den 31 augusti 2017.
För mer info kontakta
Carina Lahall
Almi Mälardalen/Enterprise Europe Network
Telefon 076-147 48 90
eller
Catrin Berglöw
Region Västmanland
Telefon 021-481 82 77
Filer