Cross Over

22 februari
Vi satsar på samhällsentreprenörskap och skapar en social inkubator
i Västerås.
Projektet Cross Over ingår i en samordnad kraftsamling för tillväxt och konkurrenskraft kring samhällsentreprenörskap. Tillsammans med samarbetspartnerna Västerås Science Park och Create Business Inkubator, beviljades Västerås stads projekt i juni 2016 med 7,4 miljoner av EU:s Regionala utvecklingsfond. Projektet förväntas leda till en hållbar och långsiktig strukturförändring med samverkan och kunskapsspridning inom östra Mellansverige.
Målet med projektet Cross Over är att stärka konkurrenskraften med hjälp av en social inkubator. Det ska bli en mötesplats där näringslivet, små och medelstora företag samt innovationssystemet, bygger en plattform för nätverkande. Vilken även gäller nyanlända företagare och deltagare från projektet TAKE OFF.
Samarbetet sker med Västerås stads projekt TAKE OFF, som skapat en metod för utbildning i samhällsentreprenörskap för deltagare med funktionsnedsättning. Där förmedlas kunskap och nätverk, som gör att deltagarna blir delaktiga eller delägare i något socialt företag, eller finner nätverk för annan anställning.
Vad menas med samhällsentreprenörskap och socialt företag? Jo, en företagsidé som med sitt företagande uppfyller följande tre kriterier;
  • Hållbart företagande, socialt, ekologiskt och ekonomiskt
  • Lösa en samhällsutmaning
  • Återinvestera vinsten i att få sina anställda att växa som individer
Västerås Science Park har utlyst priset för Årets Samhällsentreprenör på den årliga Medlemsbanketten, med ovanstående tre kriterier.
Resultatet för projektet Cross Over förväntas bli en bärkraftig verksamhet utan bidrag, som fortsätter arbeta för samhällsentreprenörskap inom Västerås Stad.
WESTRAS - startup community
Liena_liten
För mer information kontakta
Liena Ljungström
Projektledare, Västerås Science Park
liena.ljungstrom@vasterassciencepark.se
021-490 02 78
#inlineditbutton