19665397_1992595557432677_837663779873263214_n2

Lyckade seminarier i Almedalen gav mersmak

2017-07-10
Västmanlands styrkeområden automation, järnväg, energi, välfärd och hälsa arrangerade en serie seminarier i Almedalen tillsammans med Region Västmanland och Handelskammaren Västmanland.
- Syftet var bland annat att lyfta upp angelägna frågor där Västmanland är ledande. Hit hör till exempel automation och digitalisering och den kunskap vi har om morgondagens kompetens, säger Fia Mårdfelt, projektledare för styrkeområdesprojektet Smart4U i Västmanland.
De tre tisdagsseminarierna i Almedalen var mycket välbesökta och öppnade upp för nya kontakter och vägar framåt i samverkansfrågor för ökad tillväxt.
- Nästa år planerar vi att lyfta fram konkreta effekter som vi ser genom samverkan mellan Västmanlands styrkeområden i Almedalen, säger Fia Mårdfelt.