framtidsverstad

Ungdomar löser framtidens problem

2017-06-22
Det är för fjärde året i rad som projektet Framtidsverkstad arrangeras där ungdomar under tre veckor sommarjobbar som designkonsulter för att lösa framtidens utmaningar. Tillsammans utvecklar deltagande företag och ungdomar nya koncept och får kunskap om hur utvecklingsarbete med fokus på nya innovationer kan bedrivas utifrån ett designperspektiv. I och med att ungdomarna är experter på digitala plattformar så får företagen och organisationerna möjlighet att tillvara deras kompetens och expertkunskaper i att förstå vad man behöver göra på deras företag i framtiden.
”Det som är så kul med Framtidsverkstad är att se samspelet mellan företag och ungdomar. De företag som är här förstår att ungdomar kan skapa värde hos dem, och det som kommer fram här är viktigt att ta vara på. Och det är inte varje dag som man ser att företag tar in ungdomar i sina företag och lyssnar på dem. Kul även att se ungdomarna blommar ut – de kan så mycket mer än vad de får 'creed' för,” säger Daniella Magnusson, projektassistent, RISE SICS Västerås.
I år deltar över 30 ungdomar i projektet. Ungdomarna delas in i team och arbetar med bland annat IKEA, Arbetsförmedlingen och Västerås Stad. Ett team tittar närmare på utmaningen att se till så att ungdomar i Västerås har roliga somrar medan ett annat team undersöker hur man kan förbättra matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande. Två team arbetar med hur det framtida fysiska och digitala Kokpunkten Science Center ska se ut. Tillsammans med IKEA arbetar ett team med hållbarhetsfrågor och utmaningen att nå en yngre målgrupp. Ett team arbetar ihop med Ungdomsdialog och tittar närmare på hur man kan öka ungdomars politiska inflytande och engagemang. Under arbetets gång kan dock utmaningarna som ungdomarna arbetar med komma att ändra riktning och fokus.
Framtidsverkstad är ett samverkansprojekt mellan Västerås Stad, Västerås Science Park, Arbetsförmedlingen och RISE SICS Västerås. "Vi arrangerar Framtidsverkstad därför att det är intressant och fantastiskt roligt. Men också för att vi lär oss av att göra de här sakerna och efter det här året kanske vi kan skapa ett koncept som vi kan sprida till andra kommuner och städer så att fler företag och ungdomar får den här möjligheten att utvecklas på det här sättet,” berättar Anders Wikström, senior forskare, Innovationsdoktor, RISE SICS Västerås.
Framtidsverkstad avslutas varje år med att ungdomarna presenterar sina framtagna koncept och lösningar på framtidens utmaningar. Intresserad? Kom och lyssna på ungdomarnas slutpresentationer och inspireras av nya idéer och tankar.
Läs mer
Slutpresentation Framtidsverkstaden 30 juni
Kom och lyssna på ungdomarnas slutpresentationer och inspireras av nya idéer och tankesätt! Vi bjuder på kaffe och tårta. Anmälan sker via mail till senast den 26 juni. 

Presskontakt: Vi välkomnar journalister till detta event. Vänligen kontakta Susanne Hedberg, kommunikatör på
RISE SICS Västerås, för anmälan.
Tel: 076-145 51 37 Email: