Välkommen till Sveriges Kompetensriksdag 25 oktober 2017

2017-08-31
Vilka kompetenser behövs i framtiden och vilka försvinner? Hur kan vi möta behov och efterfrågan? Det är några av frågorna som diskuteras under Sveriges allra första Kompetensriksdag onsdagen den 25 oktober i Riksdagens andra kammare. Initiativtagare till Sveriges Kompetensriksdag är Västmanlands styrkeområden Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret och Välfärd & Hälsa tillsammans med de västmanländska riksdagsledamöterna Anna Wallén (s) och Åsa Coenraads (m).
Kompetensfrågorna står högt upp på agendan både inom näringslivet och politiken, men fram tills nu har det inte funnits någon gemensam arena att diskutera frågorna på.
- Västmanland är Sveriges exportmotor och påverkas mycket av förändringarna på arbetsmarknaden. Det är angelägna frågor som behöver diskuteras på nationell nivå. Vi arrangerar Sveriges Kompetensriksdag för att samtala om hur förändringarna påverkar Sverige, vad som behöver göras för att använda automation och digitalisering för att stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Samuel Strömgren, projektledare för Sveriges Kompetensriksdag och processledare för Energy Competence Center.
Sveriges Kompetensriksdag arrangeras i riksdagens andra kammare den 25 oktober kl 9-12. Under det tre timmar långa programmet varvas föreläsningar med diskussioner. På talarlistan finns bland andra Johan Söderström, VD för ABB Sverige, Jonas Albertsson, divisionschef Altas Copco, Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot och fd arbetsmarknadsminister, Johan Waller, VD Centigo, Johan Bengtsson, projektledare för Smarta Fabriker i Göteborg, och Bengt Wiktorén, enhetschef Arbetsförmedlingen. Sveriges Kompetensriksdag modereras av Mia Odabas.
Sveriges Kompetensriksdag är öppen för riksdagsledamöter och näringslivsföreträdare.
Antalet platser är begränsade till 300 personer.
Sveriges Kompetensriksdag
Datum: 25 oktober 2017
Tid: 09.00-12.00
Plats: Stockholm, Riksdagens andra kammare
Kompetensriksdagen
Anmäl dig här!
För mer information, kontakta:
Samuel Strömgren
Tel: 076-107 49 44
E-post: