Ägare

2017-02-02
Västerås Science Park har nio ägare, alla med anknytning till Västerås
och Västmanland, och alla innehar lika många procent av aktierna.
Aktieägare
ABB AB
ALMI Företagspartner Västmanland AB
Länsförsäkringar Bergslagen
IQP Internet Quality Partner AB
Byalaget i Västerås Science Park Ekonomisk förening
Aurubis
Nurmi Drive AB
Västerås Stad
Stiftelsen Västmanlands Forsknings- och utvecklingsråd