Västerås Science Park Association

2017-02-02
Som medlem i Västerås Science Park blir du automatiskt medlem i Västerås Science Park Association (fd. Byalaget). Västerås Science Park Association är en intresseförening för medlemsföretagen i Västerås Science Park.
Uppgiften som Västerås Science Park Association har är att verka för god samverkan och kommunikation inom Parken samt att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att stödja och påverka den verksamhet som bedrivs av Västerås Science Park.
Västerås Science Park Association som förening äger 11,1% av aktierna i Västerås Science Park och har en ordinarie ledamot i bolagets styrelse.

Västerås Science Park Association styrelse 2018:

Marie_Pettersson

Ordförande

Marie Björkholm, Seniorproffsen AB
Trefasgatan 4, Kopparlunden
Mobil: 070-433 93 34
Email: marie.bjorkholm(at)seniorproffsen.se
Christian

Ledamot

Christian Strömblad, Joliv AB
Trefasgatan 4, Kopparlunden
Tel: 021-470 89 01
Email: christian.stromblad(at)joliv.se
Agneta_Landell_Eriksson

Ledamot

Agneta Landell-Eriksson, New Travel AB
Trefasgatan 2, Kopparlunden
Tel: 021-440 00 40
Email: agneta(at)newtravel.se
SirGruppen

Ledamot

Stefan Sturesson, SIR Gruppen
Trefasgatan 4, Kopparlunden
Mobil: 073-436 94 50
Email: sir.ss(at)quicknet.se
Marie_Lenholm

Ledamot

Marie Lenholm, Sprymer
Kopparbergsvägen 6, Melker
Mobil: 070-374 59 70
Email: marie.lenholm(at)sprymer.com

Ledamot

Anton K. Myrberg, Futurum Digital
anton(at)futurum.digital.se

Suppleanter
Madelene Ulfberg, SNAP
Nicklas Ekstrand, Millcroft AB
Revisor
Annika Thunberg, Markantkonsult
Valberedning
Håkan Martinsson, KGB
Kim Norström, Nordicon
Filer