Om Västerås Science Park

2017-02-02
Vad gör Västerås Science Park?
Västerås Science Park är en företagsstödjande aktör som med basen i Västerås, arbetar i hela Västmanlands innovationsstödsystem.
Vi vänder oss till idébärare, entreprenörer och företagare med verktyg och erbjudanden som kan hjälpa till att skapa tillväxt.


Västerås Science Parks uppgift och uppdrag
Västerås Science Parks uppgift är att hjälpa företag att växa, genom att fokusera på entreprenörskapet.
Genom att vara en central aktör i Västmanlands innovationssystem bidrar Västerås Science Park till regional näringslivsutveckling samt till tillväxt och ökad attraktionskraft.
Fokus i verksamheten är att stärka regionens näringsliv, genom att arbeta med nyföretagande, entreprenörskap, affärsutveckling och att attrahera tillväxtföretag.


Affärsplan Västmanland
Affärsplan Västmanland är en viktig utgångspunkt för Västerås Science Parks uppdrag.
Här kan du läsa mer om den >>


Västerås science Parks historia
Fenomenet "Science Park" har funnits sedan 60-talet, då den första teknikparken startade i Silicon Valley i Kalifornien. I Sverige startade den första teknikparken, Ideon Science Center i Lund, i början av 80-talet.
Västerås Science Park etablerades 1998 som Teknikbyn i stadsdelen Kopparlunden i Västerås. Fokus var att skapa en expansiv teknikpark i samklang med näringslivet och Mälardalens högskola.
I takt med den internationella utvecklingen har uppdraget utvidgats. Idag är Västerås Science Park en aktad aktör i innovationsstödsystemet för medlemmar i Västmanland samt en möjliggörare och strukturskapare för tillväxt och utveckling i regionen.
2011 började Caroline Drabe som ny VD, och gasade teamet på Västerås Science Park för att stärka näringslivet i regionen och bli en Science Park att räkna med.
2014 flyttar Västerås Science Park sitt kontor från Kopparlunden till Expectrum, vilket är möjligheternas mötesplats mitt i city. Aktiviteter bedrivs numera i två campus, dels i Kopparlunden, men också i det nybyggda Expectrum.
Var verkar Västerås Science Park?
Västerås Science Park verkar för och i hela Västmanlands län och dess kommuner.
 • Arboga
 • Fagersta
 • Hallstahammar
 • Kungsör
 • Köping
 • Norberg
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Surahammar
 • Västerås
Profilområden
Vi arbetar främst med företag inom följande områden:
 • Automation
 • Järnväg
 • Energi
 • Välfärd och Hälsa
 • ICT