Etiketter_liten2
Om Västerås Science ParkVad är en Science Park?
Science betyder kunskap och en Science Park är därmed lika med en kunskapspark.
En Science Park är en utvecklande miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kreativitet kan mötas och utvecklas.


Vad gör Västerås Science Park?
Västerås Science Park är en företagsstödjande aktör som med basen i Västerås, arbetar i hela Västmanlands innovationsstödsystem.
Vi hjälper företag att växa genom att;
   Skapa Relationer
   Stödja Innovationer
   Matcha nya Affärer
Vi vänder oss till idébärare, entreprenörer och företagare med verktyg och erbjudanden som kan hjälpa till att skapa tillväxt.


Västerås Science Parks uppgift och uppdrag
Västerås Science Parks uppgift är att hjälpa företag att växa, genom att fokusera på entreprenörskapet.
Genom att vara en central aktör i Västmanlands innovationssystem bidrar Västerås Science Park till regional näringslivsutveckling samt till tillväxt och ökad attraktionskraft.
Fokus i verksamheten är att stärka regionens näringsliv, genom att arbeta med nyföretagande, entreprenörskap, affärsutveckling och att attrahera tillväxtföretag.


Affärsplan Västmanland
Affärsplan Västmanland är en viktig utgångspunkt för Västerås Science Parks uppdrag. Här kan du läsa mer om den >>


Profilområden
Företagen inom varje specifikt spetsområde kan dra nytta av varandras erfarenheter, kunskap och styrka. Detta kan därmed generera fantastiska synergieffekter. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om varje kompetensområde.
 • Automation
 • Järnväg
 • Energi
 • Välfärd och Hälsa
 • ICT


Verksamhetsområden
- Entreprenörskap
Västerås Science Park erbjuder flera typer av aktiviteter för att stärka entreprenörskapet. Detta kan till exempel vara inspirationsaktiviteter, Business Camp, försäljarnätverk, VD-nätverk, matchmaking, experten tipsar, after 2 tea och andra sociala aktiviteter.
I kalendern hittar du ett uppdaterat program.
- Finansiering
Västerås Science Park agerar motor i att starta projekt, bistå med metod och arbetssätt och med att skapa samsyn om hur arbetet ska genomföras.
Genom kompetens och "mäklarförmåga" bidrar Västerås Science Park till att aktörer från länets styrkeområden tillsammans gör en projektskiss inför till exempel Tillväxtverkets utlysning. Skissen leder till att en gemensam projektansökan kan göras och beviljas.
- Samhandling
Västerås Science Park ska arbeta för att flera arrangemang i Västerås och Västmanland når nationell och internationell status.
Värdskapet för Sveriges Innovationsriksdag 2015, är ett tydligt exempel på hur Västerås Science Park kan öka regionens attraktionskraft.
15091-042CR2p


Var verkar Västerås Science Park?
Västerås Science Park verkar för och i hela Västmanlands län och dess kommuner.
 • Arboga
 • Fagersta
 • Hallstahammar
 • Kungsör
 • Köping
 • Norberg
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Surahammar
 • Västerås
Kalender
#inlineditbutton