Profilområden

Västerås Science Park är aktiv inom fem kompetensområden: automation, järnväg, energi, välfärd & hälsa samt ICT.
Tillsammans blir vi starkare och kan därmed attrahera mer kapital, affärer och kompetens, vilket kan vara svårt att åstadkomma på egen hand.
Företagen inom varje specifikt spetsområde kan dra nytta av varandras erfarenhet, kunskap och styrka och därmed generera fantastiska synergieffekter. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om varje kompetensområde.