Styrelse

2017-06-01
Västerås Science Parks styrelse
Ordförande: Eva Kvist Östgren, ABB AB
Vice ordförande: Peter Gustafsson, Mälardalens högskola
Ledamöter:
Eva Lilja, Västerås Stad
Billy Bergåker, ALMI Företagspartner Mälardalen
Christer Alzén, Region Västmanland
Marie Björkholm, Byalaget i Västerås Science Park Ekonomisk förening
Birgitta Lindblad, Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Stefan Borsos, Voith Hydro AB
Personliga suppleanter:
Suzanne Lagerholm för Eva Kvist Östgren
Thomas Wahl för Peter Gustafsson
Eva Little för Eva Lilja
Maria Linder för Christer Alzén
Christian Strömblad för Marie Björkholm