Kurser & utvecklingsprogram

Västerås Science Park erbjuder dig som idébärare, entreprenör, företagare eller anställd flera olika anpassade utvecklingsprogram som ger dig de rätta verktygen för att kunna skapa tillväxt i din verksamhet.
Du finner detaljerad information och startdatum för respektive program i pdf-dokumenten nedan.
VD nätverket
VD nätverket är ett utvecklingsprogram som syftar till att sammanföra företagsledare i tillväxtorienterade företag. Deltagarna delger varandra sina olika erfarenheter av att leda företag och stor generositet råder när det gäller att hjälpa varandra med att lösa olika problem-relaterade frågor som ofta är hinder för tillväxt.
Försäljarakademin
Vill du förbättra dina möjligheter till ökad omsättning och lönsammare affärer? Försäljarakademin med ett efterföljande försäljarnätverk är till för dig som vill nå större framgångar med ditt försäljningsarbete.
Försäljarnätverket
Försäljarnätverket är till för dig som vill nå större framgångar med ditt försäljningsarbete. Kanske känner du att du har kört fast eller att du inte riktigt uppnår det resultat du önskar? Eller kanske du saknar ett bollplank?
Nyföretagarprogram
Har du en bra affärsidé eller har du precis startat företag? Då är du varmt välkommen att söka till Kick Start. En utbildning som ger dig vägledning inom företagande och hur man ska lyckas med sin affärsidé på marknaden. Klicka här för mer info.
Exportutvecklingsprogram
Vi söker etablerade företagare och företagsledare som vill fördubbla sin export inom fem år. Västerås Science Park och Business Sweden leder ett Exportutvecklingsprogram bestående av deltagare som vill utveckla sin exportverksamhet samt dela med sig av den erfarenheten.
E-handelsnätverket
E-handelsnätverket riktar sig till företagare som bedriver handel på Internet. Målet med deltagandet är att skapa lönsam tillväxt.
Presentationsträning
Vår utbildning Presentationsträning är till för dig som vill vidareutveckla dina färdigheter och säkerhet i att genomföra presentationer samt bära fram ditt och ditt företags budskap på ett effektivt och intressant sätt.
Ledarskap i tillväxtföretag
Utvecklingsprogrammet "Ledarskap i tillväxtföretag" syftar till att utveckla ledare som ska kunna skapa högpresterande team. Utbildningen vänder sig till samtliga chefer/ledare som har för avsikt att utveckla sin förmåga i ledarrollen.
LÄS MER
Kalender
#inlineditbutton