calendar

Kalender

Grönt styrelsearbete

Westras bjuder in Västerås Science Parks medlemmar till en kostnadsfri demonstration
av Boardeaser. Deras VD kommer att beskriva hur man kan effektivisera styrelsearbetet och samtidigt gör det mer hållbart.


Gör styrelsearbetet papperslöst!
Med Boardeaser behövs inga utskrifter, transporter eller fysisk lagring.

  • Läs mötesmaterialet på din dator eller surfplatta - inget behöver skrivas ut
  • Mötesprotokoll signeras elektroniskt - inget behöver skrivas ut
  • Elektronisk signering av årsredovisning - inga papper eller transporter
  • Elektronisk signering av revisionsberättelse - inga papper eller transporter
  • Lagra alla styrelsedokument digitalt - säkerställ compliance utan papper
  • Signera valfria dokument elektroniskt och lagra i Boardeaser - inga utskrifter
  • Digital analys av ekonomi och budget - inga utskrifter
  • Digitala VD-rapporter - inga utskrifter


Välkommen!

ANMÄL DIG HÄR >>
Gront_styrelsearbete
Kategori
PlatsWestras, Kopparbergsvägen 6
OrtVästerås
När26 april 14:00 - 15:00