calendar

Kalender

Sveriges Kompetensriksdag

Med mindre än ett halvår kvar till nästa riksdagsval ges arbetsmarknadens parter återigen chansen att diskutera, och påverka, framtida vägval för hur vi bäst kompetensförsörjer Sverige. Vår tid kännetecknas av stora strukturomvandlingar och ökad globala konkurrens.

Sveriges kompetensriksdag samtalar om hur parterna tillsammans kan säkra Sveriges kompetensförsörjning under de kommande tre mandatperioderna. Årets tema är: “Framtidens arbetsmarknad är redan här – hänger alla parter med?”

Bland frågeställningar märks bl.a.
– Ser vi ett ökat glapp mellan skola och arbetsliv? Ifall det är så, hur kan gapet minskas?
– Hur löser vi kompetensgapen i Sveriges bristbranscher?
Vilka framgångsexempel finns? Finns det nya angreppsätt som kan vara en del av lösningen?​
– I år är det valår, vilka förändrings- och utvecklingsperspektiv är viktiga för Erik Nilsson (s) och Jessica Polfjärd (m)?

Förra årets kompetensriksdag blev ett lyckat arrangemang, med stort genomslag i såväl näringsliv, media och politikens korridorer. Sveriges kompetensriksdag samlar delegater till dialog från en bredd av svensk arbetsmarknad, och ditt engagemang är av stor betydelse.

Programmet för dagen inleds kl. 09.00 i riksdagens 1:a kammare, och pågår fram till 12.00. Vi gör paus för kaffe kl. 10, och avslutar med möjlighet till mingel kl. 12. Obligatorisk inpassering sker kl. 8.30.

Sveriges kompetensriksdag är kostnadsfri och ett bekräftelsemail skickas vid bokning av delegatplats.

Initiativtagare till Sveriges kompetensriksdag är riksdagsledamöterna Anna Wallén (s), Åsa Coenraads (m) och Åsa Eriksson (s). De bjuder in tillsammans med samverkansorganisationerna Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret och Välfärd & Hälsa. Projektet finansieras bland annat av den europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.

Mer information och anmälan >>
logo_b3
Kategori
PlatsRiksdagens 1:a kammare
OrtStockholm
När2018-05-23 09:00 - 12:00