Innovationslots
– möt finansiärer

Besök hos Vinnova

Inom ramen för programmet Innovationslots erbjuds företag och organisationer att besöka Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Under förmiddagen presenterar ett antal finansiärer och andra aktörer (se nedan) sina insatser för att stötta forskning och innovation. Vi avslutar med gemensam lunch där det finns möjlighet till enskilda samtal.

Värdar för delegationen är Cecilia Hyrén och Daniella Magnusson, projektledare för Innovationslots på RISE SICS Västerås, samt Karin Wiik, projektledare Näringsliv på Automation Region.

Gemensam resa
Vi arrangerar en kostnadsfri bussresa med start på Västerås central klockan 07:15 (hållplats "i"). Bussen lämnar sedan Stockholm cirka 13:15. I samband med anmälan markerar du om du vill åka med bussen, eller om du tar dig till mötet på egen hand.

Medverkande presentatörer
  • VinnovaKarolina Winbo – berättar hur företag kan få tillgång till Vinnovas erbjudande.
  • TillväxtverketCecilia Johansson – presenterar programmen Smart specialisering och Smart industri, arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt.
  • JärnvägsklustretAnna Wallén – berättar om hur de arbetar med att stötta företag.
  • Business SwedenPer Svensson och Per Jansson – presenterar Business Sweden och berättar om vad deras verksamhet erbjuder svenska teknikföretag.
  • Region Västmanland – Catrin Berglöw – berättar om företagsstöd och digitaliseringscheckar för mindre företag som vill ta in extern kompetens för exempelvis digitaliseringsarbete.
  • Västmanlands forsknings- och utvecklingsrådChrister Pettersson – presenterar rådets verksamhet och arbete med finansiering.
  • AlmiJan Oldebring – berättar om Almis roll i innovationssystemet.


Välkommen till en dag med fokus på finansieringsmöjligheter för forskning och innovation!

Anmäl dig här >>

Har du frågor? Kontakta Karin Wiik på Automation Region, 021-15 17 27,

Aktiviteten genomförs inom ramen för projektet Smart4U av parterna Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret samt Välfärd & Hälsa. Smart4U syftar till att öka styrkeområdessamverkan, höja industrins innovationsförmåga samt säkra kompetensen för morgondagens jobb. Läs mer här >>