Skapa hållbar tillväxt med ISO-certifierat innovationsarbete

Automation Region och Almi Mälardalen bjuder in till ett seminarium med fokus på att skapa hållbar tillväxt genom att koppla strukturerat innovationsarbete till företagets affärsstrategi. Går det att standardisera innovationsarbete?

Välkommen till en morgonspaning kring högpresterande innovationsteam och den kommande internationella standarden ISO/FDIS 56002 för innovationsledning.

Föreläsare
Terese Jansson, vd på Prindit, beskriver hur du som ledare kan öka medarbetarnas innovationsförmåga, effektivitet och välmående, genom att mäta och analysera viktiga framgångsfaktorer. Genom att använda dataanalys som strategi och styrverktyg kan du bygga ditt ledarskap på fakta istället för känsla.

Anders Wikström, senior innovationsforskare på RISE, beskriver varför ledning av innovation är viktigt och hur den nya standarden ISO-56002 kan bidra till professionalisering. Han presenterar även ett antal vägledande principer för att skapa långsiktig hållbarhet, förnyelse och ökat värde.

Mikael Johnsson, forskare på Blekinge Tekniska Högskola, beskriver en metod för att skapa högpresterande innovationsteam, det vill säga team som är speciellt sammansatta för att utveckla nya produkter, tjänster eller processer – oavsett typ av verksamhet.

Stefan Jansson, affärsrådgivare på Almi Mälardalen, berättar hur Almi stöttar företag på deras tillväxtresa genom utveckling inom vd-grupper. Han presenterar även en pilot inom projektet Smart Tillväxt som fokuserar på utveckling och innovation.

Anmäl dig här >>

Välkommen!