Workshop on business models for digitalization

Automation Region bjuder in till en högaktuell workshop om Digital Business Model Innovation – det vill säga hur digital teknik kan användas för att utveckla din affärsmodell, skapa nya värdeproducerande möjligheter och identifiera intäktsströmmar i industriella ekosystem.

Syftet med workshopen är:
  • Att presentera de senaste insikterna om hur företag strävar efter att dra nytta av digitalisering, de utmaningar de står inför och viktiga lärdomar baserat på mer än 200 intervjuer med 30+ företag som Boliden, ABB, Volvo CE, SCA, Ericsson, Sandvik, Komatsu Forest samt deras ekosystempartner.
  • Att driva diskussion om hur leverantörer, kunder och ekosystem (till exempel digitala partner, servicepartner, underleverantörer och konkurrenter) kan utveckla sina affärsmodeller och tillvara värdet av digitalisering.


Programmet innehåller forskningsresultat från projektet DigIn – Digital Innovation of Business Models in Industrial Ecosystems.

Avsikten är att stimulera diskussioner om digitalisering av svensk industri, lära av både akademi och industri, samt skapa ett tillfälle för kunskapsutbyte och nätverkande.

Några av de deltagande experterna:
  • Vinit Parida, Professor of Entrepreneurship and Innovation, Luleå University of Technology and University of Vaasa
  • David Sjödin, Associate professor of Entrepreneurship and Innovation, Luleå University of Technology
  • Mats Pettersson, Principal Researcher – Business Models, Ericsson
  • Mikael Miglis, Business Developer – Smart Houses, ABB


Mer information och anmälan >>