Automation hela vägen – möjligheter med additiv tillverkning av robottillbehör

Automation Region bjuder in till Frukostmöte med workshop!

Additiv tillverkning av gripverktyg och andra robottillbehör skapar förutsättningar för flexibla produktionskedjor och korta serier i den smarta industrin. Vad är möjligt att göra idag och hur ser framtiden ut? Hur kan AI och autonoma sensorsystem kopplas på för att optimera processen?

Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet, ger en bild av forskningsläget och kunskapsutvecklingen inom akademin. Hon har sin forskningsbakgrund inom artificiell intelligens och sensorsystem och leder arbetet vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, AASS – en internationellt erkänd forskningsmiljö inom autonoma sensorsystem vid Örebro universitet.

Vid frukostmötet får du även ta del av konkreta exempel från två olika företag som driver utvecklingen inom additiv tillverkning. Medverkande talare är Fredrik Finnberg, vd på Digital Mechanics AB i Västerås, samt Kristofer Skyttner, vd och grundare på SkyMaker AB i Linköping.

Workshop om industrins transformation
I anslutning till frukostmötet arrangeras en workshop där man utforskar transformativa trender och skapar handlingsplaner för automation och digitalisering. Hur kan man agera – enskilt och tillsammans – för att hantera utmaningar och tillvarata möjligheter? I en snabb och strukturerad process får du möjlighet att genomföra en behovsanalys för ditt företag. I samband med anmälan väljer du om du vill delta.

Inför konferensen Automation Summit (Västerås den 9 oktober) genomförs en serie workshoppar för att inventera utmaningar och behov inom svensk industri. Resultatet kommer att ligga till grund för vidare diskussioner vid Automation Summit med målet att sammanställa en rapport med rekommendationer till såväl företag som politiker.

Varmt välkommen!

Mer information och anmälan >>