Besök av infrastrukturminister Tomas Eneroth

Den 26 juni besöker infrastrukturminister Tomas Eneroth Järnvägsklustret. Han kommer bland annat att lyfta viktiga framtidssatsningar.

Sverige står inför stora investeringar i järnväg. Ska vi som land och som industri kunna möta upp dessa utmaningar och möjligheter för hållbara transporter, pendling och smarta städer, behöver vi investera i järnvägsområdets företag. Järnvägsklustrets medlemsföretag står inför en stor omställning till följd av digitalisering, hårdare krav på hållbar och cirkulär produktion och global konkurrens. Omställningen kräver förnyade arbetssätt och lösningar där forskning och utveckling och samarbeten leder till nya sätt att leverera lösningar.

För att möjliggöra innovationsprocesser och företagsinvesteringar i forskning krävs ökad samverkan mellan företagen, med akademin samt med kunder och slut-användare som resenärer och godstransportköpare. Det finns ett behov av att knyta ihop ny kunskap med innovationsprocesser i tåg- och järnvägsbranschen för att skapa förnyelse vad gäller produkter, tjänster, processer och organisering. Det finns även behov av gemensamma testmiljöer som arenor för utveckling.

Ovanstående är några av frågorna Järnvägsklustret vill samtala med infrastruktur-minister Tomas Eneroth om.

Sista dag för anmälan är den 17 juni.
OBS! Först till kvarn – antalet platser är begränsat!

Anmäl dig här >>