calendar

Kalender

Hållbarhet i styrelserummet

Almi Mälardalen och StyrelseAkademien Mälardalen bjuder in till ett seminarium om Hållbarhet i styrelserummet.

Hållbarhet är idag en av de viktigaste frågorna för företag för att säkra en lönsam och uthållig konkurrenskraft!

Genom att utmana befintliga affärsmodeller och skapa nya blir hållbarhet en konkurrensfördel. Nya affärsmöjligheter öppnas för de företag som förstår vikten av att fullt ut integrera hållbarhet i sin affärsmodell och affärsplan, leda autentiskt och kommunicera sina framsteg på ett klokt sätt. Genom de nya kraven från intressenter tillsammans med bl.a. nya lagar och förordningar, såväl som FN:s globala mål (”Agenda 2030”), ökar också behovet av att lyfta in hållbarhetsfrågan i styrelserummet. Det har blivit affärskritiskt att styrelsen aktivt arbetar med frågan och lägger ”örat mot marken”.

Under seminariet berättar Martin Hallberg, vd på UpHigh AB, om hållbarhet och styrelsearbete genom att bland annat lyfta följande områden:
• Vad är hållbarhet och hur ska vi förstå det?
• Vad innebär kraven på hållbarhetsredovisning?
• Varför och på vilket sätt kan styrelsen arbeta strukturerat med hållbarhet?
• Vilka typer av verktyg finns tillgängliga?

Mer information och anmälan >>
pdf Inbjudan_Hallbarhet_i_styrelserummet_12_november_Vasteras.pdf
Storlek: 187 Kb
Styrelse
Kategori
PlatsAlmi, Stora Gatan 16
OrtVästerås
När12 november 11:30 - 13:00