INSTÄLLT: Board Circle del 2 av 3

Denna aktivitet riktar sig till företag som är inskrivna i projektet Swedish Scaleups.

Driver du ett bolag i tillväxtfas och vill öka konkurrenskraften med en rätt sammansatt styrelse?

En professionell styrelse har en avgörande betydelse för ett bolags utveckling!

För bolag i tillväxtfas är det av största vikt att arbetet i styrelserummet fungerar bra och att styrelsens roll och ansvar är tydligt. Företagets konkurrenskraft ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer.

Swedish Scaleups bjuder in till möjligheten att öka kunskaperna inom styrelsearbete i en Board Circle. Tillsammans med erfarna workshopledare från Styrelseakademien träffas hela gruppen (10–15 personer) vid tre heldagar för att erhålla användbar information samt diskutera kring hur rätt fokus i styrelsearbetet kan skapas.

När du avslutat Board Circle erbjuds du att skriva en digital tentamen. Vid godkänt resultat erhåller du en certifiering som styrelseledamot.

Temaämnen för programmet
• Rätt styrning och rätt bemanning
– t.ex. ägarnas roll och styrelsens sammansättning
• Rätt inriktning
– t.ex. strategier och samordning
• Rätt arbetssätt
– t.ex. arbetsformer och ansvar

ANMÄLAN KRÄVS OCH PROGRAMMET ÄR FULLBOKAT!

Kontakt
Anders Sageborn
021–490 02 67


Tomas Kvist
021–490 02 66
pdf Inbjudan_Board_Circle2.pdf
Storlek: 473 Kb