Forskarpresentation

Dagens autonoma fordon känner inte igen cyklister!

Genom Autobikes självbalanserande cykel skapas möjlighet till både utveckling och test av algoritmer för autonoma fordon. Detta sker i en säker och realistisk miljö, vilket i slutändan leder till att cyklisters liv räddas.

Autobike kan balansera i hastigheter mellan 8–15 kilometer per timme. Det går dessutom att bestämma cykelns riktning. Autobike har testats framgångsrikt på olika underlag och självbalanserat på sträckor upp till en kilometer.

Vill du veta mer om Autobike? Varmt välkommen att besöka Forskarpresentationen när Niklas Persson kommer att presentera Autobike.

Anmäl dig här nedan!

Karta till C2, Pressverksgatan 6 >>

Autobike är del av ett forskningsprojekt mellan Mälardalens högskola, Chalmers, Volvo Cars, AstaZero och Cycleurope och är finansierat av Vinnova.
pdf Inbjudan_Forskarpresentation_200214.pdf
Storlek: 1 Mb