Sista ansökningsdag till
SKAPA-priset och SKAPA-talang

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

SKAPA-talang för unga innovatörer, 125 000, 75 000 & 50 000 kronor
Detta prestigefyllda pris delas ut till framtidens talanger. Priset delas ut till den eller de unga personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet, utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter. Utmärkelsen ger kraft åt innovationsklimatet i Sverige.
Priset delas först ut på länsnivå, där alla länsvinnare får 10 000 kronor, sedan nationellt.
I spåren av Coronaviruset vill Stiftelsen SKAPA ge fler personer möjlighet att få sina idéer belönade och därför har vi förlängt ansökningstiden till den 31 maj 2020.

Mer information om SKAPA-talang >>
Ansök/nominera till SKAPA-talang >>

SKAPA-priset, 500 000 kronor
Delas ut till den eller de personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet och utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter. Priset har delats ut varje år sedan 1986 och vinnaren kan kalla sig svensk mästare i innovationer.
Priset delas först ut på länsnivå, där alla länsvinnare får 10 000 kronor, sedan nationellt.
I spåren av Coronaviruset vill Stiftelsen SKAPA ge fler personer möjlighet att få sina idéer belönade och därför har vi förlängt ansökningstiden till den 31 maj 2020.

Mer information om SKAPA-priset >>
Ansök/nominera till SKAPA-talang >>