Hack the Crisis

Hack the Crisis letar efter idéer, prototyper och lösningar för att underlätta människors liv under en pandemi!

Hack the Crisis är ett online hackaton som organiseras av DIGG, Hack for Sweden, Openhack och stöds av den svenska regeringen. Uppdraget är att designa, testa och genomföra idéer för Sveriges och världens framtid.

Tre huvudspår:
  • Rädda liv
  • Rädda samhällen
  • Rädda företag


För att delta kan du registrera dig antingen som individ eller som ett team och skicka in din lösning till ett av spåren.

Läs mer >>