Morgonkaffe online!

Morgonkaffe online är en arena för erfarenhetsutbyte och nätverkande kring
socialt företagande.


Ett tillfälle med enkelt upplägg där deltagarna tar en kopp kaffe och utbyter erfarenheter över Zoom. Det inleds med 15 minuter om något intressant ämne som rör socialt företagande, följt av en kvart med frågor och diskussion. De regionala projekten från Tillväxtverket runtom i landet får möjlighet att hålla i varsitt Morgonkaffe.

Den 14 maj är det Region Västmanlands tur och vi hoppas att ni fyller kaffekoppen och zoomar in då! Ett relativt nystartat socialt företag kommer att berätta om sin verksamhet, sina produkter och tjänster samt framtidsplaner. Beroende på vem du är och vad du jobbar med kan du se det som en pitch av affärsidé, kunskapsöverföring eller kanske ren inspiration. Verktyget som gäller är Zoom och här är länken >>

Välkomna!


Projektet Utveckla socialt företagande Västmanland har som syfte att sprida information och öka kunskapen om socialt företagande och samhällsentreprenörskap, förbättra stödstrukturen och möjligheterna för sociala företag att göra affärer med offentlig sektor och övrigt näringsliv. Projektet pågår till hösten 2020.