Krishantering ur olika aspekter

Går det att vara tillräckligt förberedd då olyckan är framme? Syftet är att uppmärksamma potentiella risker i verksamheten, att förbättra beredskapen och att inspirera till en aktuell säkerhetsplan. Även om det kan bära emot, så är det viktigt att fundera på vilka olyckor som skulle kunna drabba era kunder och er personal, då ni utövar er verksamhet.

Att se olika scenarier, lösningar och formulera dessa på ett strukturerat sätt, kan ge en realistisk och stabil grund i er verksamhets säkerhetsplan. En kris kan uppstå på grund av en ögonblicklig personskada i fält, såväl som av en oplanerad ekonomisk utmaning till följd av en global pandemi.

Jonas & Therese tar bland annat upp:
• Exempel på stora och små kriser vilka kan drabba aktörer inom besöksnäringen
• Tips på innehåll i en säkerhetsplan
• Förebyggande åtgärder för en hållbar företagsamhet

Länk: Klicka här för att länkas direkt till webbinariet >>

Föreläsare: Jonas & Therese Landolsi, Företagare

Webbinariet arrangeras som en del av ”Vägen framåt – Utbildning för besöksnäringen” och är öppen även för dig som inte deltar i utbildningen. Ingen föranmälan krävs, välkommen att logga in!

Arrangör: Västmanland Turism