Krisen och konsekvenserna, strategier och möjligheterna

Extrainsatt seminarium i mini MBA-programmet med anledning av coronakrisen.

Coronakrisen håller på att slå sönder vår ekonomi för många år framöver. Krisens konsekvenser både kortsiktigt och långsiktigt är omöjliga att förutse med säkerhet då vare sig samhällsvetare eller naturvetare sett något liknande, men perspektiven är onekligen skrämmande. Nu måste näringslivet anpassa sig för att överleva och utvecklas. Det gäller inte minst alla de unga och hungriga tillväxtföretag som finns i Mellansverige.


UIC och Swedish Scaleups arrangerar en halvdag där flera professorer föreläser och diskuterar coronakrisens inverkan på affärslivet. Vi har bjudit in ledande experter som kommer ge oss en bild av hur situationen kan tänkas se ut i höst och 2021. Under seminariet behandlar vi flera områden, bl.a. kapitalförsörjning, krishantering, internationalisering och relationen mellan riskkapital, affärsänglar och tillväxtföretag. Företagsekonomiska forskare kommer redogöra för olika strategier för hur företag kan hantera kriser, och framför allt en kris som fullständigt dödar marknaden.
Vad vet de medicinska vetenskaperna egentliga om coronaviruset? När kan det finnas ett botemedel och vaccin? Kan viruset tänkas mutera? Kommer det tillbaka i höst och i så fall med vilken kraft? Och sedan? Kan vi redan nu se hur coronakrisen transformerat digitaliseringens och internationaliseringens roll för tillväxtföretagen? Är det början på ett helt nytt sätt att göra affärer globalt? Hur hanterar man personalen när marknaden inte längre finns? Hur arbetar man med marknadsföring och hur styr man företaget?

För mer information och anmälan; www.uic.se