Stärkt innovationskraft genom smart specialisering

Arrangeras av: Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Östergötland.

Välkommen på en digital lunchföreläsning med Östra Mellansveriges regioner! Vi arbetar för att möjliggöra innovation och för att våra innovationsstödjande aktörer och miljöer samt företag ska kunna leverera hållbara lösningar på komplexa utmaningar. Genom metoden smart specialisering kraftsamlar vi inom fyra strategiskt utvalda utmaningar.

Världen står inför ett antal globala samhällsutmaningar inom områden som miljö, energi, klimat och demografi. Dessa utmaningar skapar en stor efterfrågan på innovativa och hållbara lösningar. Hör oss i Östra Mellansverige berätta om utmaningsdriven utveckling och arbetet för att stärka regionens innovationssystem.

Inga förkunskaper eller förberedelser krävs. Föreläsningen är kostnadsfri och digital.

Anmäl dig genom att skicka e-post till där du anger att du vill delta på föreläsningen. Du kommer sedan få en länk skickad till dig innan föreläsningstillfället.
Om ÖMS: I Östra Mellansverige ingår länen Västmanlands, Östergötlands, Sörmlands, Uppsala och Örebro län. I detta arbete har de fem länen tillsammans identifierat fyra områden inom vilka det finns samlad kompetens och förmåga att adressera viktiga utmaningar och utvecklingsriktningar i näringslivet. Dessa utmaningar handlar om energiomställningen, livsmedelssektorns utveckling, vårdens och omsorgens framtid och industrins transformation. Arbetet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.