Visualisering av data

Automation Region bjuder in till webbinarium.

Data blir en allt viktigare del av industrins erbjudande, som beslutsstöd på alla nivåer där det till exempel kan handla om att visualisera kvalitet på en produkt eller status för en hel produktionsmiljö.

Företag har ofta tillgång till en stor mängd data som har samlats in under lång tid och det är en utmaning att överblicka informationen. Visualisering kan användas för att understödja interna beslutsprocesser, visa upp produkter och lösningar på ett tydligare sätt eller skapa digitala tvillingar av produkter och produktionssystem.

Men hur går det till? Vid webbinariet presenteras case och exempel från industrin och vi får även veta mer om hur tillverkande SME-företag kan arbeta med visualisering. Dessutom – visste du att du kan ta med dig din egen data och experimentera i ett visualiseringslabb under vägledning av erfarna forskare?

Anmälan och mer information >>