Merkomm_1
2017-03-27

HR2 Systems erbjuder rätt stöd för ett coachande ledarskap

Efter mer än tio års coachning och utbildning av säljare insåg Pia Nilsson att hon lagt grunden till en metod som kunde hjälpa många fler. I dag erbjuder HR2 Systems ett unikt IT-stöd för ett coachande ledarskap.
Pia Nilsson, grundare
och VD HR2 Systems AB.
Foto: Håkan Lindgren.
Precis som många andra lyckade IT-verktyg så kommer HR2 Mentor ur ett verkligt behov. I detta fall var det Pia Nilssons eget behov av ett bättre stöd vid utbildning och coachning av säljare. När hennes kunder såg verktyget bad även de att få använda sig av det.
– Det visade sig att verktyget och min metod fungerar för alla former av medarbetarutveckling som bygger på ett coachande ledarskap. Verktyget gör det möjligt för varje chef att tillsammans med sina medarbetare utforma personliga mål samtidigt som det blir lätt att ge regelbunden återkoppling, säger Pia Nilsson.
I grunden handlar det mycket om att chefer och medarbetare delar samma målbild, menar hon. När man tillsammans sätter målen och stakar upp vägen dit blir det lättare att nå en positiv utveckling. Men det krävs regelbunden feedback för att medarbetarna ska ta ansvar för sin egen utveckling. Här blir HR2 Mentor en kvalitetssäkring av företagets medarbetarutveckling.
– Tack vare HR2 Mentor kan varje chef följa sina medarbetares utveckling och se när det behövs mer stöd. Samtidigt som medarbetarna får en självklar väg till feedback från sin chef.
En av HR2 Systems kunder lyckades med hjälp av HR2 Mentor nå en 33 procentig försäljningsökning på tre månader, berättar hon.
– Vi har lärt oss vilka parametrar som krävs för verklig beteendeförändring och vilka fallgropar du bör undvika. Vårt verktyg är ett processtöd för medarbetarutveckling som hela organisationen kan dra nytta av.
Företaget har dragit nytta av Västerås Science Parks olika stödfunktioner och vuxit med hjälp av Create Business Incubator.
– Stödet från vår affärsrådgivare har betytt mycket för vår framgång. Det har varit tryggt att ha ett bollplank inför viktiga affärsbeslut och avgörande bolagsfrågor, säger Pia Nilsson.
I dag används HR2 Mentor av välkända företag som Länsförsäkringar, Skandiamäklarna och Lindorff.
– I och med att jag har börjat använda Mentor som verktyg för att följa upp mina chefer har jag hittat en bra struktur som både jag och mina chefer uppskattar. En av fördelarna är att det är enkelt att sätta fingret på de delar som de behöver utveckla samt att det är enkelt att följa utvecklingen över tid, säger Jan-Åke Eriksson, affärsområdeschef Länsförsäkringar Bergslagen.
Text: Magnus Pahlén Trogen, Foto: Håkan Lindgren.