3
2017-06-01

Externa krafter gav Norén & Lindholm en rejäl knuff i tillväxten

Norén & Lindholm har de senaste två året vuxit kraftigt genom nya affärsområden: interimslösningar och ledarutveckling. Tillväxttakten ökade kraftigt när företaget rekryterade extern vd och styrelse.
Marie Lindholm gick Kickstart och startade Norén & Lindholm 2005.
Foto: Håkan Lindgren
När Robert Norén och Marie Lindholm startade bolaget 2005 var huvudinriktningen rekrytering: att bidra med kompetensförsörjning till den regionala marknaden. Tidigare hade de arbetat tillsammans på ett större rekryteringsföretag.
– Vi delade inte riktigt de värderingar som fanns där då. Vi tog chansen att starta eget tillsammans och kunde då välja själva var vi ville lägga fokus, säger Marie Lindholm.
Stöd i starten
I startskedet hade de stöd av Västerås Science Parks starta-eget-program Kickstart (nuvarande Business Camp).
– Det var riktigt bra och gav oss en snabbare start. Där tvingades vi att verkligen tänka till och gå igenom de processer som krävdes, bland annat att ta fram en affärsplan. Vi fick en mentor som ett stöd för vår fortsatta utveckling, och hittade även kunder och uppdrag genom programmet, säger Marie Lindholm.
När Robert Norén klev av firman 2015 så valde Marie Lindholm att istället öka takten. Hon tog steget att rekrytera en extern vd och styrelse, vilket blev en rejäl knuff i tillväxttakten.
– Det blev en framgångsfaktor som gjorde att vi växte med 50 procent. Vi fick ett annat fokus på affärerna och utvecklingen av den befintliga verksamheten. Samtidigt som personerna blev ett jätteviktigt bollplank för mig. Ensam är inte stark, säger hon.
Marie Lindholm rekryterade en extern vd och styrelse, vilket blev en rejäl knuff i tillväxttakten.
Foto: Håkan Lindgren
Växer genom nya affärsområden
I dag har Norén & Lindholm cirka 10 heltidsanställda och har utvecklat två nya affärsområden: interimslösningar och ledarutveckling. Den senaste tiden har kunderna efterfrågat mer flexibla lösningar i form av kortare bemanningar, främst av chefer och specialister, berättar hon.
– Dessutom har vi haft många kandidater som hört av sig till oss när de varit i fasen av att byta jobb. Dessa faktorer gjorde att vi bestämde oss att skapa ett verkligt affärsområde inom interimslösningar, säger Marie Lindholm.
Det allra senaste affärsområdet som startats är ledarutveckling som erbjuds såväl till individer som till olika grupper.
– Ett kundexempel är ett globalt företag med närmare 40 ledningsgrupper runt om i Europa. De vände sig till oss när de ville säkerställa att alla arbetar med samma verktyg, värderingar och riktning utifrån ett ledarskapsperspektiv, säger Marie Lindholm.
Digitaliseringen en tillgång
Nu är siktet inställt på fortsatt tillväxt genom utvecklingen av ytterligare affärsområden. Huvudfokus är dock fortfarande den norra Mälarregionen.
– Hjärtat finns i Västerås, säger Marie Lindholm med ett skratt. Vi ska vara dubbelt så stora inom tre år. Och digitaliseringen ger oss starka möjligheter att växa. Vår bransch har historiskt varit rätt konservativ men nu börjar det att röra sig även för oss.
Text: Magnus Pahlén Trogen, Foto: Håkan Lindgren.