10 feb 12:01

ABAX skall bli koldioxidneutralt senast 2022

ABAX har alltid haft ett hållbart tankesätt och har integrerat hållbara affärsseder, till exempel efterlevnaden av standarden ISO 14001, som tar upp miljöledning.
– Vi har alltid försökt att minska de negativa effekter som vår verksamhet har på miljön, men jag är extremt stolt över att presentera en ny era i företaget när vi förbinder oss att bli koldioxidneutrala senast 2022, säger Bruce Atle Karlsen, Chief Performance Officer på ABAX.

Ny ESG-strategi

Som en del av den nya företagsstrategin innebär de praktiska aspekterna av ett sådant åtagande att vi måste utvärdera varje del av värdekedjan och presentera bästa praxis och aktiviteter som vi kommer att använda för att förbättra effekten som varje avdelning har på miljön. Vi siktar på en övergång till elektriska fordon i företagets fordonsflotta samt förbättringar vad gäller bland annat tillverkning och leverans av våra sensorer.

Nytt miljövänligt huvudkontor

ABAX investerar i att förbättra sina egna byggnaders energieffektivitet och det nya huvudkontoret i Larvik, som ägs av Fritzøe Eiendom AS, är koldioxidneutralt. Genom att återanvända tegelstenar från den gamla byggnaden är det nya huvudkontoret miljövänligt och under uppförandet återvann entreprenören Helge Klyve AS, 90 % av avfallet. Att återanvända material är ett hett ämne i branschen, och byggnadskomplexet ”Mølla” utmärker sig som ett fantastiskt exempel. När byggnaden används, är effektiv belysning och värmespridning mycket viktigt, och vi använder oss av fjärrvärme för att värma upp den.

Plantera ett träd för varje såld körjournal

ABAX har även ingått ett partnerskap för ett mycket spännande samarbete med WeForest, och har för avsikt att plantera ett träd för varje såld prenumeration, med start våren 2020.
– Vi hoppas bli ett föredöme för andra företag, både runt huvudkontoret i Larvik och resten av våra kontor runt om i Europa, säger Karlsen.
Pressmeddelande
#inlineditbutton