Aforsk_collage
29 jan 16:50

ÅForsk Entreprenörsstipendium - så här ansöker du!

Entreprenörer från hela Sverige kan söka ÅForsk Entreprenörsstipendium, som delas ut i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks. Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer kommer att utnämnas den 22 april under Sveriges Innovationsriksdag som i år hålls i Skellefteå och kommer att tilldelas 200 000 kronor vardera.

ÅForsk

Genom samarbetet med Swedish Incubators & Science Parks och dess nätverk av innovationsmiljöer, finner ÅForsk morgondagens mest lovande entreprenörer. ÅForsk har målet att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror. ÅForsk Entreprenörsstipendium har delats ut i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks sedan 2015.

Utlysningstid

Utlysningstiden är 13 januari till 14 februari 2020. Endast kompletta ansökningar kommer att beaktas.

Vem kan söka?

Den sökande entreprenören ska ha koppling till universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare (i nutid eller tidigare). Både entreprenörer som finns i en inkubator/science park och entreprenörer som inte finns i någon av innovationsmiljöerna är välkomna att söka.
Entreprenör i ett bolag som inte sitter i en inkubator eller science park? Du som entreprenör fyller själv i ansökan och rekommenderas att i första hand kontakta en affärsutvecklare i den inkubator eller science park som finns geografiskt närmast med förfrågan om att verifiera din ansökan.

I år vill vi särskilt uppmuntra kvinnor att söka!

ÅForsk:s mål är att minst hälften av de nominerade ska vara kvinnor.

Hur går det till?

1. Ladda ner bifogat ansökningsformulär. Eventuella hänvisningar till medskickade produktblad eller länkar till produktsidor kommer inte att beaktas, fyll därför i ansökningsformuläret utförligt.
2. Ansökan ska för att anses vara komplett innehålla samtliga uppgifter besvarade i ansökningsformuläret (listade nedan) inklusive två bilagor:
  • Affärsidén – beskriv och specificera nyttan med produkten/tjänsten/projektet.
  • Har bolaget/innovationen/projektet mottagit finansiering tidigare?
  • Eventuell omsättning hittills.
  • Teamet – beskriv kompetensen och visa gärna på medvetenhet om det saknas någon specifik kompetens.
  • Tidsplan med mål och delmål för kommande året och gärna även på längre sikt om det är möjligt.
  • På vilket sätt skulle ÅForsk Entreprenörsstipendium hjälpa dig att uppnå dina mål?
3. Ansökningsformuläret ska kompletteras med två obligatoriska bilagor:
  • En skriftlig motivering som är undertecknad av en affärsutvecklare vid en inkubator eller science park om varför du som entreprenör bör få stipendiet.
  • CV för dig som sökande entreprenör.
4. Mejla ifyllt ansökningsformulär inklusive bilagor till senast den 14 februari 2020. Observera att enbart kompletta ansökningar mottagna inom utlysningstiden 13 januari till 14 februari går vidare för jurybedömning.
5. 10 vinnare röstas fram av en jury med representanter från ÅForsk och Swedish Incubators & Science Parks.
Beslut om tilldelande av stipendier sker under våren 2020. Vinnarentreprenörerna tilldelas utmärkelsen i samband med Sveriges Innovationsriksdag 2020 i Skellefteå.
Nu är det hög tid att söka!
10 stipendier om 200 000 kronor vardera delas ut.
Utlysningen stänger den 14 februari 2020.
Ansök nu!
citat
resize
Vinnare av ÅForsk Entreprenörsstipendium 2019.
Vinnare av ÅForsk Entreprenörsstipendium 2019
Filer
#inlineditbutton