Agerus_2
2017-11-28

Agerus vill ge fler nycklarna till ett hållbart arbetsliv

Agerus har hittills vuxit främst genom rekommendationer från nöjda kunder men nu är det dags att öka farten. En internationalisering står för dörren och redan har de första dotterbolagen startats i Finland och Kina.
Julian Langlee, VD för Agerus System. Foto: Håkan Lindgren.
– Vi brinner för att skapa ett hållbart arbetsliv där både individ och organisation kan utvecklas. Och vi har kunskapen om hur man lyckas, säger Julian Langlee, VD för Agerus System.
Företaget grundades 2002 som ett resultat av ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet. Där lyckades forskarna identifiera de fem viktigaste faktorerna till varför medarbetare lyckas prestera väl i nya uppdrag.
– Forskarna kunde visa att när dessa fem förutsättningar var uppfyllda så var också prestationen på topp. Men fattades någon av dem så uteblev prestationen.

Fem förutsättningar för prestation

De fem förutsättningarna betecknas av orden: vill, vet, kan, får och bör. Förenklat uttryckt handlar det om att du presterar bättre om du vill göra ditt uppdrag, vet vad det innebär, kan göra det med din befintliga kompetens, får rätt befogenheter för att utföra det, och till sist känner att du bör göra det som en del i ditt arbete.
– Finns samtliga fem på plats så mår vi också bra som individer, eftersom vi fungerar bättre när vi presterar. Det känns helt enkelt bra att göra ett bra jobb, det bygger en positiv självbild. Vi har goda korrelationer mellan vår modell och olika effektivitet– och hälsomått, säger Julian Langlee.

Kunder bland myndigheter och företag

Nu är det inte bara Agerus själva som menar att det fungerar. Kundlistan rymmer såväl nöjda myndigheter och företag, som Försäkringskassan, Apoteket, Systembolaget, ICA och ett flertal internationella svenska bolag. Metoderna har nämligen visat sig vara lika framgångsrika oberoende av kultur eller land.
– Extra intressant är att vår modell inte bara är bra för företaget utan även för medarbetaren. Vi kallar det för en hållbar prestationskultur, säger han,
– Dessutom ser vi till mänskliga basbehov i form av begreppen: tillhöra, bidra, bekräftas och utvecklas. De kompletterar de tidigare förutsättningarna och bygger in än mer hållbarhet i modellen.
Basbehoven förklaras med att vi människor vill tillhöra ett socialt sammanhang, där vi kan bidra och blir bekräftade, samtidigt som vi över tid utvecklas.
– Uppfylls alla dessa delar så gör medarbetarna ett bra jobb och vill stanna på företaget de arbetar. Det skapar en lojalitet, och en vilja att göra ett bra jobb, där medarbetaren känner en identifikation med företaget.
Julian Langlee, VD för Agerus System. Foto: Håkan Lindgren.

Följa och stärka resultatet

I dag har Agerus paketerat kunskap och metoder i det digitala, molnbaserade verktyget Agerus Worklife som kan användas för att utveckla sin egen, arbetsgruppens eller hela organisationens prestation.
– Målet är att hitta fram till vilka förutsättningar som behöver stärkas för att sedan arbeta vidare med dessa. Utifrån en rad nyckeltal går det sedan att följa förbättringsarbetet över tid. Dessutom går det att förutsäga och påverka framtida resultat med hjälp av dessa data, säger Julian Langlee.
Varje medarbetare får en individuell tillgång till verktyget och kan använda det tillsammans med sin arbetsgrupp eller med en coachande chef.
– Används det på individuell nivå så går det att ersätta medarbetarsamtalet med vårt verktyg.

Inlett internationalisering

Nu är det dags att öka farten på tillväxten av företaget genom en internationell expansion. Därför har Agerus blivit en del av tillväxtprojektet Växtzon.
– Vi har redan inlett en försiktig internationalisering genom att starta dotterbolag i Finland och Kina. Nu hoppas vi att Växtzon blir en viktig komponent för att vi ska lyckas nå ut bredare och till fler, säger Julian Langlee.
– Deltagandet i Växtzon ska hjälp oss att få tillgång till rätt kunskap för att skala upp vår verksamhet. Och lyckas skapa ett hållbart arbetsliv för fler människor, företag och organisationer.
Text: Magnus Pahlén Trogen, Foto: Håkan Lindgren.