Anna Wallén ny verksamhetsledare för Järnvägsklustret

2018-04-13
Anna Wallén har utsetts till ny verksamhetsledare för Järnvägsklustret efter avgående Peter Östman. Anna tillträder sin tjänst på deltid från och med den 1 maj.
- Vi är mycket glada att ha Anna med på tåget och tror att hennes kompetens kommer att vara till stor nytta för organisationen, säger Rolf Alm, ordförande i Järnvägsklustret.
Anna_Wallen
Anna Wallén är bosatt i Fagersta och har suttit i riksdagen för Socialdemokraterna sedan 2010. Bland annat har hon suttit i näringsutskottet och jobbat mycket med infrastrukturfrågor där tåg och järnväg ofta är i fokus.
- Jag är väl bekant med Järnvägsklustret och frågorna, men är ingen järnvägsexpert. Det har alla försäkrat mig om att jag inte behöver tack vare den genuina kunskap som finns i organisationen. Det ska bli roligt att få jobba med en av de viktigaste framtidsbranscherna från ett annat håll än jag gjort hittills, säger Anna Wallén, som är en flitig tågresenär.
Anna Wallén är också en av initiativtagarna till Sveriges Kompetensriksdag, som arrangerades i Riksdagen i oktober förra året, och som följs upp i maj. Fokus är bland annat kompetensfrågan för järnvägsbranschen.
Järnvägsklustret
JvK_logga_liten