9 jul 09:18

Brookhaven instruments teknologi säkerställer kliniska miljöer

Genom teknologi, kalibrering och lufttryck håller Brookhaven Instruments koll på luften i miljöer som kräver klinisk renlighet. Exempelvis sjukhusmiljöer. För detta ändamål tillhandahåller bolaget avancerad teknologi byggd på precision. 2016 blev bolaget nominerade av DI-gasell.
Brookhaven består idag av 20 medarbetare men räknar med att inom några års tid dubbla styrkan. Bolaget är baserat i Hallstahammar och arbetar med kunder i hela Norden. Kundlistan består av läkemedelsbolag och sjukhus. På senare tid har även fordonsindustrin och elektronikbranschen haft fördelar av bolaget.
Brookhaven instruments har varit en del i Västerås Science Parks nätverk de senaste åren och bland annat deltagit i samverkansprojektet Swedish Scaleups.
Hur har 2020 sett ut för bolaget?
- 2020 gick faktiskt över förväntan. Det var självklart tufft i början av året eftersom vi reser mycket i vårt arbete och kunderna behöver våra besök. Däremot arbetar vi i en bransch där vi är högaktuella. Vi levererade bland annat till Norska Folkhälsoinstitutet under 2020. Så överlag var det ett bra år för oss, säger Linn Aasen, Financial Accountant.
Det händer mycket spännande saker för bolaget – berätta!
- Vi har jobbat mycket med att skapa strukturer som vi kan arbeta utifrån – här har vi tagit hjälp av både Almi och Västerås Science Park. Vi har fått med oss ovärderlig kunskap om hur vi kan upprätta en kultur som gör att företaget kan växa. Det här skapar ett kvalitetssystem i vår organisation som gör att vi enklare kan hålla koll när vi exempelvis behöver rekrytera. Vi är i en stark tillväxtfas så detta har varit otroligt bra för oss, säger Linn Aasen.
Hur har Västerås Science Park stöttat er genom åren?
- Vi har haft kontakt med Västerås Science Park länge. Den bästa hjälpen vi fått är alla idéer kring utvecklingen och guidningen rörande hur vi ska nå de mål vi satt. För att nämna ett konkret exempel så gick både jag och vår vd en kompetensbaserad rekryteringsutbildning, den har varit till stor hjälp då vi är i fas att rekrytera. Vi har även varit med på en hållbarhetsworkshop som vi faktiskt använder oss av än idag för att skapa hållbara riktlinjer i organisationen. Just nu är vi också med i Future Workplace Lab. Där har vi fått massor av bra idéer med krav att implementera lite av det vi lärt oss direkt. Ett exempel är något så enkelt som att vi har uppdaterat vårat intranät med våra ledord. Det kanske låter som en liten grej men det gör mer än vad man tror, säger Linn Aasen.
Brookhaven gör en spännande resa med sin teknologi. Läs mer om bolaget här.