Crossover

2017-02-22

Crossover stöttar samhällsentreprenörer

Det finns entreprenörer som strävar efter att förbättra samhället genom sina företag. Det finns samtidigt en outnyttjad kapacitet hos invånare som vill hitta lösningar på samhällsutmaningar. I Västerås sker nu en kraftsamling för social hållbarhet och projektet Crossover bidrar till detta genom att stötta samhällsentreprenörer. Crossover skapar en plats och en metod där entreprenörer kan utveckla sin företagsidé så att den blir socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Västerås Science Park, Västerås stad och Create.

Det här vill Crossover uppnå

Målet med projektet Crossover är att stärka samhällsentreprenörens företagsidé med hjälp av en företagscoach och skapa en mötesplats där näringslivet, små och medelstora företag samt innovationssystemet, utbyter kunskap och idéer. Crossover skapar ett nytt sätt att stödja hållbart företagande. Målet är att det förblir en väl fungerande verksamhet även när den treåriga projekttiden är slut 2019.
Samhällsentreprenörskap och socialt företag är;
  • Hållbart, såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt.
  • Löser en samhällsutmaning.
  • Återinvesterar vinsten, bland annat i att få sina anställda att växa som individer, och har som syfte att integrera personer i arbetsliv och samhälle.

Crossover samarbetar med Take Off

Take Off vänder sig till personer som har svårt att få ett jobb på grund av nedsatt arbetsförmåga. Alla som börjar i Take Off får en grundkurs i hur man driver företag och kunskap om vad socialt företagande är. Personerna som deltar kommer att få tillgång till samma affärsnätverk som idag hjälper människor med företagsidéer att gå från idé till företag. Projekten samarbetar med målet att fler människor ska få ett arbete och att nya typer av företag startas, vilket också bidrar till att göra världen bättre. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden. Det sker i samarbete mellan Västerås stad, Västerås Science Park, Create, Coompanion, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
17003-001
För mer information kontakta
Björn Larsson
Västerås Science Park

021-490 02 79
WESTRAS - startup community