CAN

Däckövervakning nominerat examensarbete

2017-11-06
För sjätte gången har ett examensarbete från Motion Control blivit nominerat till tävlingen ”Swedish Embedded Award”. Denna gång är det examensarbetet ”CAN-adapter” som har blivit nominerat. CAN-adaptern är i första hand tänkt som ett hjälpmedel för att kunna mäta däcktryck på fordon, både i drift och då de står stilla.
Att kunna mäta av korrekt däcktryck på fordon ger många fördelar såsom ökad säkerhet, bättre ekonomi och sparar på miljön. Genom att ha rätt däcktryck sparar man bränsle och får ökad livslängd på däcken. För bland annat åkerier är det därför väldigt intressant att kunna göra detta under drift och dessutom på ett enkelt sätt.
Detta är inte alltid möjligt att göra och därför har examensarbetet CAN-adapter genomförts för att automatiskt kunna möjliggöra däckövervakning i realtid. Examensarbetet har gått ut på att använda ett befintligt system för trådlös däckövervakning och ta fram ett adapterkort för att kunna koppla ihop det med CAN-bussen på ett fordon.
Med däckövervakning i realtid är det dessutom möjligt att under drift få larm och varningar om däcktrycket och temperaturen på ett däck går utanför tillåtna intervaller eller ändras på ett oroväckande snabbt sätt. Kan föraren få information om att ett däck blivit onormalt varmt och eller däcktrycket för högt kan föraren stanna och undersöka saken innan ett däck exploderar vilket ökar säkerheten för både föraren och medtrafikanterna.
Punkteringar kan upptäckas på samma sätt och förhoppningsvis kan man upptäcka ett för lågt däcktryck och hinna åtgärda det innan däcket blivit sönderkört. Att hinna åtgärda fel innan något gått sönder sparar både pengar och miljö. En annan fördel är att då ett fordon är inne på service kan servicepersonal läsa av däcktrycket utan att behöva ha tillgång till förarhytten.
Genom att ha en automatiskt däckövervakning så kan förare och servicepersonal på ett enkelt sätt via ett grafiskt gränssnitt snabbt få en överblick på däckens status på ett fordon. Det är även möjligt att spara mätdata för att kunna göra analyser i efterhand.
Examensarbetet har gjorts i samarbete mellan företagen Motion Control och Transeco i Uppsala. Examensarbetet har utförts på plats hos Motion Control i Västerås som också stått för handledningen.
Examensarbetet har genomförts av teknologen Niklas Ernmark som gått programmet högskoleingenjör inom elektroteknik vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm. Ett examensarbete är ofta det sista kursmomentet som en student vid en teknisk högskola gör innan avklarad examen. Examensarbetet ska vara ett självständigt arbete och detta examensarbete har varit på 10 veckor, C-nivå motsvarande 15 högskolepoäng. Efter avklarade studier blir Niklas Ernmark högskoleingenjör inom elektronik.
- Jag tycker att arbetet har varit mycket intressant och det har varit en fördel att få vara med och utveckla ett kort från grunden och översätta utbildning till praktik, säger Niklas Ernmark.
- Vissa av våra kunder vill ibland utvärdera om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att göra en sak innan en större produktutveckling startar. Så att kunna erbjuda samarbeten i form av studentarbeten är en väldigt trevlig väg att gå samtidigt som studenterna erbjuds intressanta och ”skarpa” projekt från verkligheten, säger Christer Gerdtman, utvecklingschef på Motion Control.
- Ingenjörer i allmänhet är ett bristyrke och elektroingenjörer i synnerhet så en annan fördel för oss är att detta erbjuder oss en ypperlig möjlighet att rekrytera. Vi får en utmärkt möjlighet att prova på studenten och de får naturligtvis samma möjlighet att prova på både yrket och oss, säger Christer Gerdtman.
Nämnas kan att Niklas efter avklarade studier fått anställning på Motion Control.
Motion Control
Motion Control är medlemmar till Västerås Science Park. De utvecklar och konstruerar elektronik inom arbetsområdena inbyggda system, industriell elektronik och avancerade handikapphjälpmedel. Företagets affärsidé är att erbjuda kvalificerade tjänster inom områdena produktutveckling, processutveckling och produktförvaltning.
Vad är CAN?
Controller Area Network, CAN, är en robust datorbuss från början utvecklad för kommunikation mellan olika enheter på personbilar av företaget Robert Bosch GmbH. CAN är tänkt att användas i svåra miljöer där kraven på snabbhet och tillförlitlighet är höga, såsom motorstyrning, antisladdsystem, antikrocksystem och liknande. CAN-bussens robusthet har gjort att den även blivit populär inom andra användningsområden än personbilar, främst då andra fordonstillämpningar såsom lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner, tåg och flygplan.
Tävlingsinformation
Swedish Embedded Award är en tävling om bästa nyutvecklade intelligenta inbyggda system för studenter och företag i hela Sverige. Tävlingen är indelad i kategorierna Enterprise för företag, Student för studenter samt Micro/Nano för både företag och studenter. Examensarbetet Ljudlokalisatorn tävlar i studentkategorin och i år är det fem bidrag som tävlar i studentkategorin och sex bidrag i företagskategorin.

De nominerade bidragen presenteras på mässan Embedded Conference Scandinavia i höst. Där sker även prisutdelningen. Tävlingen anordnas av branschföreningen Svensk Elektronik, dess underavdelning embedded technology samt eletroniktidningen Elektronik i Norden.