Dörrarna öppnar för SynerLeap

2016-09-05
Synergierna mellan företag, partners samt en unik infrastruktur och kompetens är nyckeln till denna Growth Hub, som ska accelerera utveckling och möjliggöra teknologitillväxt.
20160905_112230
I samband med ABB Corporate Reseach 100-års jubileum öppnades dörrarna för ett nytt samarbete, i form av en Growth Hub - SynerLeap, som ligger i hjärtat av ABB Corporate Research Center i Västerås.
Syftet och målet med samarbetet är att påskynda utvecklingen och göra det möjligt för små teknikföretag att växa och expandera på en global marknad, inom områden som industriell automation, robotteknik och energi.
Visionen är att nå kortare innovationscykler och kortare tid till marknaden samt att tillsammans stärka konkurrenskraften. Detta möjliggörs genom att dela samma innovationsmiljö.