1
2017-08-25

Dynamic Software tar Växtzon till hjälp för att nå nya marknader

Dynamic Software startade med en idé ingen annan trodde på. I dag har företaget cirka 6600 kunder via sina partners. Nu tar bolaget hjälp av projektet Växtzon för att nå nya marknader.
Anders Liljefors grundare av Dynamic Software.
Foto: Håkan Lindgren.
Anders Liljefors grundade Dynamic Software 2011 med en idé som ingen annan trodde på: att bygga en verksamhet kring integration av affärs- och attestsystem.
– När jag drog igång 2011 gjordes liknande integrationer unika för varje kund. Min idé var att skapa en integrationsmotor som kunde hantera en rad olika system, säger han.
Enklare och billigare
Tidigare lösningar skapade problem när de anslutna systemen uppdaterades. Unik programkod måste skrivas om för att driften skulle fungera. När problem uppstod blev det svårt och dyrt att hantera.
– Vår lösning kräver ingen specialkod utan har ett inbyggt stöd för elva attestsystem och cirka 35 affärssystem. Vi är helt ensamma om att kunna erbjuda denna mångfald, säger Anders Liljefors.
– Dessutom finns en inbyggd övervakningsdel där det enkelt går att se var fel eventuellt uppstår och som gör dem lättare att lösa.
Företagets försäljning sker i huvudsak genom utvalda partners. Och tack vare systemets övervakningsgränssnitt kan de arbeta mycket proaktivt med sin support till slutkunden. Partnerlösningen gör det även möjligt för Dynamic Software att ha en stor spridning av kunderna.
– Våra minsta kunder hanterar bara cirka 100 fakturor per år, medan de största behandlar en miljon, säger Anders Liljefors.
Svårt som liten att växa
Sverige är företagets största marknad men även i Norge, Danmark, Tyskland och Finland finns kunder. Senare i år lanseras en tvåspråkig webbportal för att underlätta en kommande internationell lansering – där målet är USA.
– Men det är svårt som litet bolag att växa, även om företaget är lönsamt. Dels finns inte tiden att ta fram planer och tillväxtstrategier. Här hoppas jag att Växtzon ska leda oss rätt, säger han.
Dessutom är det svårt att hitta rätt personer att rekrytera. Som arbetsgivare i ett mindre företag är det svårt att vara tillräckligt tillgänglig för de anställda. Här måste alla fokusera på att dra sitt strå till stacken, menar han.
– Här måste du vara självgående, samtidigt som du är rätt bred i dina kunskaper. Vi behöver personer med insikt i den ekonomiska processen bakom en leverantörsfaktura och de blir en svår kombination att hitta.
Målet med deltagandet i Växtzon är en lyckad ökad internationalisering som förvandlar dagens tre anställda till fem-sex stycken inom fem år.
– Framförallt vill jag göra mig själv överflödig. Drömmen vore att vi nådde så högt som tio personer. Men det är också viktigt att inte växa för snabbt, det tjänar ingen på, säger Anders Liljefors.
Text: Magnus Pahlén Trogen, Foto: Håkan Lindgren.