2020-05-20

Erbjudanden

Västerås Science Park är en mötesplats för företagande, innovation, forskning och tillväxt – Empower business to grow!
Vi vänder oss främst till entreprenörer och företagare med behov av metoder och erbjudanden för fortsatt tillväxt. Vår bas är i Västerås, men vi arbetar med stöd till företagare i hela Västmanland. Vi erbjuder infrastruktur, nätverk och affärsutveckling för kunskapsintensiva tillväxtföretag.