7219276-gyllene-mynt

Finansdepartementet besökte Västerås Science Park

2019-09-30
Västerås Science Park är projektägare till samverkansprojektet Swedish Scaleups och fick därför besök av Finansdepartementet den 27 september. Syftet var att presentera projektet som är finansierat av EU pengar.
Vid besöket fick Finansdepartementet möjlighet att träffa företagen Joliv och Unibap, som är med i projektet, för att lyssna till vilka utmaningar de har. I vård och omsorgsbranschen där Joliv är verksam, är komplexiteten kring de offentliga upphandlingarna den största utmaningen. Upplevelsen är att de kommunala kravställarna inte förstår de mindre bolagens vassa kompetens och erbjudande. För Unibap, som erbjuder innovativa automatiserings- lösningar är projektet Swedish Scaleups styrka att få hjälp med benchmarking och att träffa andra stora tillväxtbolag.
Västerås Science Park presenterade projektet Swedish Scaleups, vilka projektparter som är med, hur det går och hur långt projektet kommit. Det pågår bland annat ett arbete med framtagning av en plattform, som kan leva kvar för metodutvecklingen av projektets fokusområden; kompetensutveckling, kapitalanskaffning, internationalisering och hållbarhet.
Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. De hade många frågor om Swedish Scaleups, men genomgången gav dem möjlighet att se vilka typer av projekt som framåt ska finansieras.