5 feb 16:25

Finansieringsbeslut om nytt projekt

Vi har beviljats finansiering för ett nytt Interreg projekt, Northbound Startups (NBS). Uppstartsmöte för projektet sker i mitten av februari. Mer information om projektet kommer.
logo
#inlineditbutton