Minooutomhusnr2
25 juni 14:09

Företag och organisationer engagerar sig för hållbarhet

Länsstyrelsen i Västmanland har ett övergripande ansvar för att samordna insatser för att skapa en mer hållbar region. Framgång träffar Landshövding Minoo Akhtarzand för att lära oss mer om de satsningar som görs för ökad ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
På bilden syns Landshövding Minoo Akhtarzand.