2020-05-20

FÖRETAG & SAMVERKAN

Genom samverkan blir vi både starkare och bättre!

Styrkan i samverkan

För att bygga ett starkare Västmanland, samverkar Västerås Science Park med näringsliv, akademi och samhälle genom kontinuerlig dialog och löpande samarbete.
I skärningspunkten mellan näringsliv, akademi och samhälle skapas nya möjligheter för innovation, utveckling, kommersialisering och finansiering. Utanför de samverkande huvudparterna finns andra aktörer som också bidrar till utvecklingen inom exempelvis exportfrågor, lokala företagsstöttande insatser och branschspecifika frågor.
Vi har kontinuerlig kontakt med länets näringslivskontor, vilket är nödvändigt och önskvärt i arbetet med att stötta nya företag och innovationer i Västmanland.

Samverkan genererar samhällsnytta

Vi är en av de regionala innovationsmiljöer som dagligen arbetar för att kunna bidra till Sveriges ständiga utveckling, innovation och tillväxt.
Genom samverkan i projekt med aktörer utanför Västmanland kan vi leverera bättre nytta till företagen. Samarbeten gör det också lättare att hålla hög kompetens och nå kritisk massa i annars relativt små organisationer.

Anslut ditt företag till Västerås Science Park

Genom att ansluta ditt företag till Västerås Science Park kan du som företagare i Västmanland ta del av en mängd erbjudanden. Vårt mål är att hjälpa företag att växa. Läs mer om de olika medlemskapsalternativen.