2020-05-20

FORSKNING & INNOVATION

Nya goda idéer uppstår hela tiden. Det gäller att ta till vara på dem för att kunna utvecklas.

Där forskning och företagande förenas

Forskning skapar förutsättningar för kunskapsutveckling inom svensk industri och välfärd, som i sin tur löser problem i samhället. Vi vet att forskning och innovation hjälper företag att ta ett tekniksprång i sin utveckling. Med hjälp av den senaste forskningen kan företagen ta sina produkter eller tjänster till marknaden. Därför ska vi tillsammans bli bättre på innovationer. Vi är ett stöd i den processen.

En mötesplats för idéer, innovationer och forskning

Tillsammans med Mälardalens högskola har vi sett över vilken forskning vi kan koppla ihop med företagens olika behov för att fortsätta växa. Utifrån det har vi skapat plattformen C2 (Collaborative Center), för att främja utbytet. På C2 kan företagare och forskarstudenter arbeta tillsammans och mötas på ett strukturerat sätt. Här kan idéer, innovationer och forskning förenas och formas. Genom C2 jobbar forskare nära näringsliv och offentlig sektor, för att skapa teknologier och affärsmodeller som gör det möjligt att till exempel öka säkerheten inom sjukvården, minska riskerna i industrin och underlätta vardagen genom smarta lösningar i våra hem.
Vill du veta mer om hur ditt företag kan ta del
av denna miljö, eller hur vi kan samarbeta?

Välkommen att kontakta Peter Barkenskiöld,
,
021-490 02 71.
Mälardalens högskola
Forskningen på Mälardalens högskola är internationellt ledande, och bedrivs inom följande sex inriktningar:
  • Framtidens energi
  • Hälsa och välfärd
  • Inbyggda system
  • Industriell ekonomi och organisation
  • Innovation och produktrealisering
  • Utbildningsvetenskap och matematik
Did_you_know
Innovation
En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar. Den har inte tänkts ut tidigare av någon annan officiellt. Innovation kommer av latinets innovare, som betyder ”att förnya”. En innovation är resultatet av en utvecklingsprocess och kreativt tänkande oftast under en längre tid.
Mälardalens högskola