p1000272_1_1

Forskningsprojektet Innoday utforskar innovativ kompetens

2017-04-25
Vad innebär att vara innovativ? Det började med en ansökan till Vinnova, sen kom en forskare, sen en dansare från Slovenien, workshops startade och fler anslöt, nu är vi igång! Sedan januari pågår forskningsprojektet INNODAY som syftar till att utveckla innovation förmåga hos människor och verksamheter på expectrum.
expectrum i centrala Västerås är en arena för innovation och utveckling. Hit kommer skolklasser, privatpersoner i kurser och här hyr också organisationer och företag arbetsplatser. Konceptet expectrum handlar om att synliggöra Västerås som teknikstad, öka attraktionskraften och möjliggöra tillväxt hos företag och stimulera barn, unga och vuxna att förstå teknikens roll i samhället. För att driva detta koncept är innovativ kompetens viktigt. Genom innovativ förmåga kan företag hålla sig konkurrenskraftiga på en konstant föränderlig internationell marknad.
Nina Bozic Yams, projektledare och forskare på RISE SICS Västerås och vid Mälardalens högskola, menar att ett sätt att konkurrera på den internationella marknaden är genom att låta innovation bli en del av en organisations DNA. När innovation genomsyrar företaget uppmuntras anställda till individuell kompetensutveckling, att kontinuerligt ifrågasätta, ta sig tid till reflektion samt experimentera med nya arbetssätt som kan resultera i nya interna processer, produkter, tjänster eller affärsmöjligheter.
Nina driver projektet Innoday vilket är ett forskningsprojekt där fem organisationer baserade på expectrum arbetar tillsammans för att öka innovationsförmågan på ett individuellt perspektiv, på teamnivå och med varandra över organisationsgränserna på platsen expectrum. Målet är att utveckla innovativ kompetens hos individer på expectrum, testa och sprida forskningsbaserad kunskap och innovationsverktyg i vardagen. Genom Innoday förväntas de deltagande organisationerna öka sin kompetens om innovationsarbete, inspireras till nya arbetssätt samt få verktyg som främjar innovationsförmågan i det dagliga arbetet och som märks hos de kunder, målgrupper och intressenter som organisationerna har.
”Vi är intresserade av att se hur expectrum kan vara en plats där kulturen hos alla deltagare kännetecknas av nyfikenhet, tillit och kommunikation med varandra. Vi tror att det leder till att vi möjliggör tvärfunktionella samarbeten, gränsöverskridande idéer utanför organisationsgränserna och utvecklar ett ambassadörskap hos alla som vistas på expectrum; vi vill att alla ska vara medskapare. Det stärker Västerås som en innovativ stad!” Lisa Kilestad, expectrum.
Genom att reflektion och verktyg om innovationsförmåga blir en del av hur människor tänker och agerar i det dagliga arbetet kommer de anställda må bättre, ha roligare på jobbet och utveckla sin individuella potential. De kommer också bli bättre på att planera sin tid och använda den mer effektivt vilket gör att de kan prioritera tid till strategiskt och kreativt arbete som kan förbättra processer och utveckla nya affärsmöjligheter.
Innoday består av tre faser; i den första aktiviteten deltar företagen i workshops, experimenterar i sitt dagliga arbete samt reflekterar både individuellt och i grupp. Den andra aktiviteten är en interaktiv utställning om innovationsarbete i vardagen uppbyggd av konstnärer och deltagare i projektet. Konstnärerna kommer kontinuerligt tillbringa tid på expectrum för att hämta inspiration samt för att på olika sätt utmana deltagarna. Den första av fem konstnärer, Dejan Srhoj, en dansare från Slovenien, har exempelvis utmanat deltagarna att involvera kroppen i det dagliga arbetet på olika sätt. Projektet avslutas sedan med den tredje aktiviteten som resulterar i en bok med praktiska verktyg som stimulerar innovation i vardagen.
Bjorn
Björn Löfvendahl i ett pass där kroppens uttrycksmedel utforskas.
”Under Innoday har jag insett att mina dagar och arbetsuppgifter har sett ungefär likadana ut under en lång tidsperiod utan att jag egentligen reflekterat över om det är det bästa sättet. Jag har därför schemalagt reflektionstid i 10 minuter varje dag för att säkerställa att jag reflekterar över mina arbetsuppgifter och över hur de kan förändras och förbättras. Det kommer vara utmanande men definitivt nyttigt!” Björn Löfvendahl, RISE SICS Västerås.
”I västvärlden, där en uppdelning mellan kropp och sinne är ett utbrett förhållningssätt, framför allt i arbetslivet, lägger vi fokus på våra kognitiva förmågor. Eftersom vi är våra kroppar är det är viktigt att hitta kopplingen till kroppen och kroppens potential samt att vi lär oss hur vi kan använda vår intuition, känslor, sinnen, fantasi och visdom i kroppen som ett stöd i innovationsprocesser. Det innebär att vi behöver förändra vår utifrån-in-logik där allt börjar med externa mål och förväntningar och istället arbeta med ett inifrån-ut tillvägagångssätt där det finns en balans mellan våra behov och externa förväntningar i vårt arbete. I projektet har vi utmanat oss själva att bli mer medvetna om det och utforskar hur vi kan vara mer närvarande och använda våra kroppar i relation till rum, tid och människor för att på nya sätt skapa en mer meningsfull och innovativ arbetsmiljö. Som ett resultat kan jag se att deltagarna har börjat ifrågasätta befintliga arbetssätt, provar och hittar nya sätt att tänka och arbeta tillsammans som skapar mer värde för dem.” Nina Bozic Yams, projektledare, RISE SICS Västerås.
Innoday
Loggorad_Innoday
Projektet finansieras av Vinnova
De fem deltagande organisationerna i projektet Innoday är Automation Region, Kulturstiftelsen Arty, Västerås marknad och näringsliv/expectrum, Västerås Science Park och RISE SICS Västerås.
Kontaktperson
Nina Bozic Yams
Projektledare och forskare inom innovation och design,
RISE SICS Västerås
E-post:
Telefon: 073-662 09 62
Läs mer om Innoday