2020-03-12

Framgång för Västmanland

I näringslivstidningen Framgång kan du läsa reportage om länets spännande profiler och företag, inspireras av möjligheterna med att etablera sitt företag i Västmanland och de upplevelser som regionen har att bjuda på.
I tidningens Tema-reportage kan du också läsa om intressanta och aktuella frågor.
Framgång är en näringslivstidning som sedan 2019 ges ut 6 gånger per år. Syftet med Framgång är att sälja in Västmanland som möjligheternas region, stärka kompetensförsörjningen, uppmuntra entreprenörskap, främja besöksnäring och möten samt skapa en ökad samverkan mellan viktiga aktörer för att nå gemensamma mål.
Framgång är ett samarbete mellan Handelskammaren Mälardalen, Västerås Science Park, Invest Västerås, Svenskt Näringsliv, VLT:s marknadsavdelning och Bonnier News Sales.
51593855_2254405358136571_6268322713438257152_n
Näringslivstidningen Framgång