HR2 Systems får statligt bidrag för innovation som ska digitalisera ledarskapet i offentlig sektor

2017-11-21
Creates alumnbolag HR2 Systems fick under måndagen den 13 november besked att man beviljats utökat stöd från Vinnova i projektet Innovativa Startups. Anslaget på en miljon kronor syftar till en vidareutveckling av bolagets molnbaserade verktyg Mentor för användning inom offentlig sektor så som skola, vård och omsorg.
HR2
- Det är otroligt roligt att få möjlighet att lägga i en extra växel. Att vårt verktyg kan göra nytta i den offentliga sektorn är vi övertygade om. Vi adresserar idag flera kritiska aspekter såsom stress och hög personalomsättning, i synnerhet inom vården. Mentor bidrar till att skapa ett målinriktat och engagerande ledarskap på ett effektivt sätt. Att kunna erbjuda chefer och medarbetare i dessa organisationer en förutsättning för att lyckas med ett tungt arbete är ett privilegium, säger Pia Nilsson, vd och grundare, HR2 Systems.
Mentor är ett stöd för medarbetarutveckling vilket genom sin digitala innovation skapar förutsättningar för ledare och medarbetare att utvecklas i takt med organisationen. På ett enkelt och intuitivt sätt, med stöd till både strategisk målplanering, coaching, feedback och reflektion hjälper Mentor organisationer att uppnå engagemang och måluppfyllelse.
- Att jobba effektivt med medarbetarutveckling minskar inte bara stress, sänker sjukskrivningstalen och minskar personalomsättningen. Det engagerar och bidrar framförallt till att medarbetarna känner sig sedda och hörda. Mentor gynnar inte bara chefen i organisationen eller på avdelningen, det gynnar medarbetarna vilket vi tror är en kärna, säger Mattias Moutran Widegren på Vectorplan, strategisk partner till Hr2 Systems som implementerat verktyget Mentor på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Mentor har idag flertalet kunder i den privata sektorn, däribland Länsförsäkringar och Lindorff. Potentialen för verktyget i den offentliga sektorn ses som stor. I ett pilotprojekt använder sedan en tid Akademiska sjukhuset i Uppsala verktyget på deras Thoraxklinik. Även en förskola i Västerås använder Mentor med framgång.
- En av styrkorna med Mentor är att vi digitalt kan öka tillgängligheten mellan medarbetare och chef och även öka intensiteten i dialogen. På så sätt hoppas vi kunna öka delaktighet och även tydliggöra våra chefers engagemang. Dessutom blir dialogen dokumenterad. Mentor kan visualisera stämningen i en grupp så att jag som chef kan överblicka över tid hur organisationen mår, säger överläkare Fredrik Lennmyr, verksamhetschef på Thoraxkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.