20 maj

HÅLLBAR TILLVÄXT & INTERNATIONALISERING

Vi stöttar företag med kompetensutveckling, kapitalanskaffning, internationalisering och idéer om hur företagen kan arbeta mer hållbart.

Individuell handlingsplan för en starkare tillväxt

Vi erbjuder skräddarsytt stöd till tillväxtföretag, till exempel nätverk med handplockad kompetens, kunskap och erfarenhet inom områden som juridik, ekonomi, PR och management.
Vi har möjlighet att erbjuda företag individuellt stöd där vi gemensamt tar fram en handlingsplan för att förverkliga företagens mål. Vi stöttar med kompetensutveckling, kapitalanskaffning, internationalisering och idéer om hur företagen kan arbeta mer hållbart.
Anders
Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig på din resa?
Välkommen att kontakta Anders Sageborn,
,
021-490 02 67.

Framtidssäkra ditt företag

I en föränderlig värld händer saker och ting fort, ibland mycket fort. Vår erfarenhet är att ett företags innovationsförmåga därför är grundläggande för dess konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt. I sådana fall är företag ofta i behov av beredskap och en bra strategi för snabba omställningar. Det är därför viktigt att se över sina utmaningar och med hjälp av befintlig teknik eller process skapa nya innovativa möjligheter. Vi har metoderna som förbereder företag för framtiden!

Hitta nya samarbeten och marknader

Vi erbjuder företag att hitta nya lösningar på utmaningar, nya samarbeten och affärsmöjligheter samt att snabbt komma ut både på den nationella och på den internationella marknaden.
Via oss kan en samhällsutmaning hitta nya lösningar och team för att komma ut på marknaden snabbt. Du som är entreprenör eller affärsängel kan hitta nya samarbeten från både Sverige, Estland och Finland.
Vi har möjlighet att stötta företag till att skapa affärer, samarbeten och pilotinstallationer i Chile, Guangzhou regionen i Kina och Hebei provinsen i Kina. Experter på plats förbereder och verkställer matchmaking för dig.
Petra
Är du nyfiken på att veta mer om nya
samarbeten och marknader?

Välkommen att kontakta Petra Ärlsjö,
,
021-490 02 63.
Did_you_know3
Skapa tillväxt och lyckad internationalisering
Tips till att skapa tillväxt i företaget:
 • Skriv en tydlig tillväxtplan
 • Identifiera dina drömkunder
 • Jobba aktivt med styrelsen
 • Använd ett nätverk av bra personer
 • Tänk hållbart från början

Tips för att lyckas med internationalisering:
 • Allokera rätt resurser för internationalisering
 • Hitta en strategisk partner
 • Sök branschspecifik rådgivning
 • Gå med i branschspecifika nätverk
 • Marknadsför dig tidigt som internationell
 • Se till att ledningen har internationell erfarenhet
#inlineditbutton